Riječ  je o programu hiporehabilitacije  koji je u Crnoj Gori pokrenut 2014. godine i koji se pokazao veoma uspješnim u radu sa licima sa invaliditetom.

Projekat koji nosi naziv „Uz tebe sam, nisi sam“, predviđa besplatne hiporehabilitacione tretmane za 20-oro djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, uglavnom iz spektra autizma, a planirano je ukupno 200 terapija u naredna tri mjeseca.

Mjesto realizacije planiranih aktivnosti je „Konjički centar Plantaže 13. jul“ u Gornjoj Gorici, Sitnička bb, kod Starog vino podruma.
Prijatelji  projekta su kompanija Metropolis kao i fotograf  Mariji Brajović Milić .Partneri u ovom Projektu su konjički klubovi „Budućnost“ i „Kadina“, Cashback World Montenegro  i Child& Family Foundation.

Institucije koje su sa nama od prvog dana i sa kojima imamo izuzetnu saradnju su Dom zdravlja Podgorica, Centar za djecu sa posebnim potrebama, Resursni centar 1. jun, Dnevni centar Podgorica, Nikšić, Cetinje itd.

U prethodnih pet godina, imali smo oko 3.000 hipo tretmana i oko 100 inkluzivnih radionica. Sve ove aktivnosti su zabilježili naši mediji  kojima se ovom prilikom zahvaljujemo što su od prvog dana prepoznali i podržali naše aktivnosti i na taj način dali ogroman doprinos da prije svega iznesemo probleme i potrebe lica sa invaliditetom, kao i da kroz tretman  Hiporehabilitacije utičema na kvalitet života naših korisnika.

Ovo je samo najava i početak jedne predivne saradnje, a mediji će tokom Projekta imati prilike da isprate sve naše aktivnosti, koje pored hiporehabilitacionih tretmana podrazumijevaju i organizaciju inkluzivnih radionica (hortikulturne, likovne, sportske).