Projekat “Zajedno smo jači” (We are stronger together) je prepoznala AEMA mreža, koju čine 12 organizacija iz 11 evropskih zemalja sa sjedištem u Briselu. Mreža koja se finansira uz podršku Grundtvig programa Evropske komisije ima za cilj afirmaciju i podršku, stručnjaka i organizacija koje se bave problematikom osobama sa invaliditetom, državnih organizacija, finansijskih institucija i institucija koje se bave obrazovanjem odraslih, a sa opštim ciljem povećanja dostupnosti obrazovanja, kao i povećanja učešća, transparentnosti i kvaliteta obrazovanja odraslih u Evropi.

Naš projekat je objavljen  na portal AEMA.

http://www.aemanet.eu/en/good-practice/we-are-stronger-together