U saradnji  sa Ambasadama UAE i Austrije, kompanijama Uniqa osiguranje i Metropolis, sproveden je Projekat “Na leđima Pegaza”. Projekat je obuhvatio kako, besplatnu školu jahanja za djecu od 6-12 godina, tako i Hiporehabilitaciju za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Projekat je imao za cilj podizanje nivoa kulture građana, prvenstveno djece i omladine kada su u pitanju ove plemanite životinje i konjički sport uopšte, kao i druženje sa vršnjacima sa smetnjam u razvoju. Njegovom realizacijom smo dali doprinos unapređenju kako, kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, tako i odnosa djece prema prirodi i životinjama, kroz školu jahanja za najmladje.

Tretmane Hiporehabilitacije  koristilo je oko 70-oro mališana, kao i djeca iz Resursnog centra 1. jun, DC Igalo, DC Nikšić i DC Cetinje, dok  je školu jahanja pohadjalo oko 50-oro djece.