Proslava godišnjice kluba i završna konferencija projekta „Zajedno smo jači“ 17.12.2015. godine. Predstavljanje aktivnosti kluba i postignutih rezultata tokom trajanja „Zajedno smo jači“. Stručni tim je realizovao 800 terapija i 27 inkluzivnih radionica tok

om projekta.