Konferencija “Zajedno smo jači” – Društvena integracija osoba sa invaliditetom, u organizaciji Sportskog Konjičkog kluba “Budućnost“ iz Podgrice, „Centra za edukativne inovacije“ iz Beograda, Resursnog centra “1. Jun” iz Podgorice i NVO “Društvo prijatelja Kolašina” iz Kolašina održala se 06.06.2015 u Hotel Bianca Resort & SPA koji je ujedno bio I generalni pokrovitelj konferencije.

Cilj ove konferencije jeste da kroz diskusiju o različitim pristupima u radu sa osobama sa smetnjam i teškoćama u razvoju, mogućnostima njihovog institucionalnog zbrinjavanja i uključivanja u društvene tokove, doprinesemo njihovoj socijalnoj integraciji, a samim tim i poboljšanju kvaliteta života kako OSI, tako i njihovih porodica.

U tom smislu smo predstavili i dva inovativna programa: Hiporehabilitacioni u kojem se konj koristi kao terapeutsko sredstvo i radnookupacioni tretman u Botaničkoj bašti. Pokrenuta je i inicijativa da svi zajedno, sinergijom i udruženim naporima iniciramo izgradnju Dnevnog boravka za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Kolašin.

Nakon konferencije je održana radionici “Zajedno smo jači – mapa prošlih i budućih inkluzivnih promena u Crnoj Gori”.

Još jednom se zahvaljujemo svim gostima I generalnom pokrovitelju Hotel Bianca Resort & SPA.