U skladu sa ciljevima utvrđenim Konkursom za izbor izvođača programa od javnog interesa, koji je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, SKK „Budućnost“ je realizovao program „Personalni asistent“.

U programu je zaposleno šest lica sa evidencije Biroa rada Podgorica, u trajanju od tri mjeseca, počev od 03.10.2014. godine.

Tokom ovog projekta izvedeno je 68 Hipoterapeutskih tretmana za lica sa invaliditetom.