Tokom 2015. godine, Konjičiki klub “Budućnost”  je realizovao Projekat aktivne politike zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom “Zajedno smo jači”.

Projekat smo sproveli u saradnji sa projektnim partnerima ZZZCG i Resursnim centrom „1. jun“ iz Podgorice.

U projektu su lica sa invaliditetom bila zastupljena kao učesnici programa i kao korisnici hiporehabilitacionih i radnookupacionih tretmana, organizovanjem inkluzivnih radionica. U Konjičkom klubu je radno angažovano 8 lica sa evidencije Zavoda, na period od devet mjeseci, od kojih je jedno lice sa invaliditetom, dok su 80-oro djece i mladih, korisnici  usluga. Tokom trajanja projekta realizovano je oko 800 besplatnih terapija i 27 inkluzivnih radionica. Takođe, tokom trajanja projekta 1 lice je trajno riješilo pitanje nezaposlenosti, a po realizaciji projektnih aktivnost, još 1 lice.

U organizaciji Konjičkog kluba „Budućnost“, održana je konferencija “Zajedno smo jači – društvena integracija osoba sa invaliditetom“ u hotelu Bianca u Kolašinu. Cilj konferencije je bio predstavljanja projekta, zatim predstavljanje dva inovativna programa, Hiporehabilitacija i hortikulturna terapija, a pokrenuta je i inicijativa za gradnju Dnevnog centra u Kolašinu.

Prema planu i programu Projekta, od strane Nacionalnog savjeta, odobrena su dva nacionalno važeća programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih. Programi „tim za kreiranje tretmana hiporehabilitacije“, „saradnik/nica u izvođenju hiporehabilitacije“ i „voditelj/ica hiporehabilitacije“, su odobreni na II sjednici Nacionalnog savjeta održanoj 30.06.2015.godine., dok je Program „Podsticanja kreativnosti i stvaralaštva djece sa posebnim obrazovnim potrebama“, odobren na III sjednici Nacionalnog savjeta 10.jula 2015.godine. U toku je prikupljanje dokumentacije za osnivanje „Centra za obrazovnje i trening  Budućnost“, radi licenciranja iste.

Projekat “Zajedno smo jači” (We are stronger together) je prepoznala AEMA mreža, koju čine 12 organizacija iz 11 evropskih zemalja sa sjedištem u Briselu. Mreža koja se finansira uz podršku Grundtvig programa Evropske komisije ima za cilj afirmaciju i podršku, stručnjaka i organizacija koje se bave problematikom osobama sa invaliditetom, državnih organizacija, finansijskih institucija i institucija koje se bave obrazovanjem odraslih, a sa opštim ciljem povećanja dostupnosti obrazovanja, kao i povećanja učešća, transparentnosti i kvaliteta obrazovanja odraslih u Evropi. Naš projekat je objavljen  na portal AEMA.