http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Podgoricom&datum=2015-04- 10&clanak=485624&naslov=Zajedno%20smo%20ja%E8i

http://www.cdm.me/drustvo/crna-gora/foto-konferencija-zajedno-smo-jacidrustvena-integracija-osoba-s-invaliditetom

http://www.vijesti.me/vijesti/osobe-sa-invaliditetom-da-postanu-aktivni-i-korisniclanovi-drustva-837035

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&datum=2015-06- 07&clanak=495136&naslov=Predrasude%20ote%BEavaju%20%BEivot

http://www.rtcg.me/tv/emisije/informativni/putevizivota/108477/putevi-zivota- 01112015.html

http://www.cdm.me/drustvo/crna-gora/zajedno-smo-jaci-skk-buducnostproslavio-dvije-godine-postojanja

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/113304/pg-saradnja-konjickog-kluba-i-domazdravlja.html

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Podgoricom&clanak=526072&datum=20 15-12-28&naslov=Deda%20Mraz%20podijelio%20poklone