Sprovedena je selekcija i odabir stručnog tima, organizovana je obuka i polaganje stručnih ispita, kroz teorijski i praktični dio. Stručni tim je prošao obuku „Terapijski modalitet uz pomoć konja – hiporehabilitacija“, u trajanju od 100 radnih sati, u realizaciji Beogradskog centra za hiporehabilitaciju i to 50 sati teoretske nastave i 50 sati praktičnog rada na terenu. Obuku je vodila defektolog-logoped spec. Marina Vidojević, reedukator psihomotorike, voditelj hiporehabilitacije iz Beograda koja je angažovana, kao stručni konsultant i voditelj hiporehabilitacije u Konjičkom Klubu “Budućnost”.

Tokom realizacije ovog projekta tretmane je prošlo oko 40-oro djece različitih dijagnoza i kliničke slike, a po čijem su završetku članice stručnog tima uspješno položile obavezne ispite.

Prikazan je i film “Ima neka tajna veza”, koji je realizovao Beogradski Centar za Hiporehabilitaciju, kojim rukovodi Marina Vidojević. Predstavljen je program i značaj Hiporehabilitacije za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Korisnci programa u ovom projektu su bili: Resursni centar 1. Jun, DC Igalo i djeca sa smenjama i teškoćama u razvoju iz svih krajeva Crne Gore

Donator: Atlas fondacija, Pomorski saobraćaj – Herceg Novi i Prva banka