Kampanje za projekat “Zajedno smo jači” ,realizovane u 2015. godini.
Teaser kampanjom I smo započeli marketing aktivnosti u svrhu što bolje prezentacije projekta i što upečatljivije poruke.Ovaj marketing alat smo koristili kako bi pobudi interesovanje javnosti prije samog otkrivanja o čemu ili o kome se zapravo radi. Ona, mnogo više od drugih marketinških tehnika i strategija, računa na radoznalost i inteligenciju krajnjih korisnika. Teaser kampanjom smo imali za cilj “zagolicati mozak” i privući pažnju precizno tempiranim i relevantnim skidanjem vela tajne sa poruke koja se prenosi.Odabirom upečatljivih slogana koji su ujedno i nosioci ove kampanje , postigli smo da svi građani mogu da pročitaju poruku ,razmisle o njoj i istu prihvate I
osjete određenu dozu identifikacije .Teaser kampanja je trajala mjesec dana na 15 lokacija.
Nakon teaser kampanje koristeći iste lokacije ,u kampanji II slogane smo povezali sa fotografijama I ostalim informacijama o projektu I na taj način izazvali identifikaciju poruka i emotivnu reakciju javnosti.Kampnja je trajala 3 mjeseca na 15 lokacija.
Nakon toga završna kampanja III sadržala je fotografije svih aktivnosti u okviru projekta,kampanja je trajala 3 mjeseca na 5 lokacija.