Kampanje u cilju promocija “SKK Budućnost” kao i škole jahanja i hiporehabilitacije,trajale su ukupno 3 mjeseca u 2014. godini.